tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Współpraca z Biznesem w Sprawozdaniu Rektora UW 2017

2018-06-28

Coraz więcej naukowców uniwersyteckich prowadzi badania, które mają charakter aplikacyjny.

Na uniwersytecie działa 7 spółek typu spin-off, które zajmują się m.in. monitoringiem środowiskowym, analizą danych, diagnostyką medyczną i weterynaryjną, badaniami genetycznymi, personalizacją serwisów www czy satelitarnym monitoringiem środowiska. W 2017 roku uruchomiono Inkubator, który pomaga studentom, doktorantom, pracownikom i absolwentom UW, a także Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w rozpoczęciu działalności biznesowej (…).

Najlepszy start-up biotechnologiczny w Polsce

W maju prof. Krystian Jażdżewski został laureatem nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii „Wizja i Innowacje”.

Zespół naukowców z założonej na UW spółki Warsaw Genomics potrafi znaleźć w genomie człowieka błędy odpowiedzialne za powstawanie chorób dziedzicznych, w tym nowotworów. W 2017 roku spółka została uznana za najlepszy start-up biotechnologiczny w Polsce przez Central European Startup Awards. (…)

Nagroda gospodarcza Prezydenta RP

W kwietniu 2018 roku dr Joanna Kowalska, prof. Edward Darżynkiewicz oraz prof. Jacek Jemielity otrzymali nominację w konkursie European Inventor Award w kategorii badania organizowanym przez Europejski Urząd Patentowy (EPO).

W listopadzie wręczono Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. W kategorii Badania + Rozwój zwyciężył zespół naukowców z Wydziału FizykiCentrum Nowych Technologii UW, który został nominowany przez Urząd Patentowy RP.

Dr Joanna Kowalska, prof. Edward Darżynkiewicz oraz prof. Jacek Jemielity od ponad 10 lat zajmują się badaniem oddziaływań białek i fragmentów kwasów nukleinowych RNA w procesach komórkowych, a także syntezą chemiczną analogicznych końcówek cząsteczek mRNA. W 2016 roku dokonali jednej z największych komercjalizacji nauki w Polsce – zwiększenia trwałości mRNA, które daje nową nadzieję chorym na nowotwory. Naukowcy nie tylko rozwiązali kwestie nietrwałości mRNA, lecz także zwiększyli jego produktywność.

Wynalazek powstał we współpracy zespołu z zagranicznym partnerem: Louisiana State University Health Sciences Center at Shreveport.

Współpraca z Polfą Tarchomin

Polfa Tarchomin SA i Uniwersytet Warszawski rozpoczęły współpracę nad nowymi lekami.

20 listopada podpisano porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej. To połączenie doświadczenia rynkowego polskiej firmy farmaceutycznej oraz potencjału naukowego uniwersytetu. Celem podpisanego porozumienia jest udoskonalanie i opracowywanie nowych substancji czynnych wykorzystywanych w lekach ratujących życie oraz stosowanych w leczeniu wielu schorzeń cywilizacyjnych. Polfa i uniwersytet będą pracować nad tzw. antybiotykami ostatniej szansy. W planach są też badania nad lekami stosowanymi w diabetologii, dermatologii oraz psychiatrii.

Zgłoszenia patentowe i przyznane patenty

W 2017 roku Uniwersytet Warszawski dokonał 12 zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP, 4 zgłoszeń w trybie krajowym i regionalnym, 5 w trybie międzynarodowej ochrony patentowej (PCT) oraz jednego zgłoszenia znaku towarowego. UP RP przyznał patenty 8 wynalazkom, ochroną patentową w trybie międzynarodowym objęto 9 wynalazków. (…)

Akredytowane laboratoria badawcze

Dzięki akredytacjom Polskiego Centrum Akredytacji wyniki badań uniwersyteckich naukowców mogą być uznawane w obszarach regulowanych prawnie zarówno w Polsce, jak i w skali międzynarodowej. Na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych od 2014 roku działały 3 akredytowane laboratoria. W 2017 roku zakres akredytacji został rozszerzony o Środowiskowe Laboratorium Niskotemperaturowe Skaningowej Mikroskopii Elektronowej prowadzone na Wydziale Geologii. W 2016 roku, po audycie PCA, działalność Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska została zawieszona na rok. W kolejnym audycie przeprowadzonym w 2017 roku wszystkie laboratoria otrzymały pozytywną opinię. (…)

Digital Economy Lab

DELab UW to ośrodek badań nad cyfrową gospodarką i społeczeństwem w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Zespół DELab UW tworzą naukowcy z różnych dziedzin – ekonomii, socjologii, prawa, zarządzania – a także specjaliści z sektora prywatnego i publicznego. Prowadzą badania związane z rozwojem technologii, m.in. na temat przyszłości internetu, przyszłości rynku pracy, Przemysłu 4.0, a także na temat kompetencji cyfrowych wśród Polaków na tle obywateli innych państw UE. (…)

Inkubator UW

W marcu 2017 r. otwarto Inkubator UW, w którym studenci, doktoranci i pracownicy UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mogą rozwijać swoje przedsiębiorcze inicjatywy. Inkubator zapewnia wsparcie ekspertów, indywidualny mentoring zespołów, szkolenia i warsztaty w zakresie pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorstw, prawa, promocji, marketingu, sprzedaży, autoprezentacji, kapitału społecznego, zarządzania zespołem czy organizacji produkcji, a także przestrzeń laboratoryjną, warsztatową oraz biurową, w której można pracować. W ciągu roku z jego usług skorzystało ponad dwa tysiące osób.  (…)

Do Inkubatora zgłoszono 180 pomysłów naukowych, społecznych i biznesowych, które mogą przekształcić się w działalność gospodarczą. Dzięki współpracy ze spółką celową UWRC sp. z o.o., która obejmuje udziały w firmach utworzonych przez naukowców pracujących na uniwersytecie, uczestnicy mieli możliwość zawarcia umowy o preinkubację, czyli sprawdzenia na rynku swojego pomysłu bez konieczności zakładania firmy. (…)

Współpraca z firmą Roche

W 2017 roku wspólnie z firmą Roche Polska na UW powstał projekt BioMed Academy. To przedsięwzięcie, którego celem jest rozwijanie pomysłów i interdyscyplinarnych projektów studentów i pracowników UW z obszaru biotechnologii, farmacji, medycyny i bioinformatyki. (…)

BraveCamp

W lipcu 2017 r. odbyła się pierwsza szkoła letnia dla przedsiębiorczych studentów i doktorantów nazwana BraveCamp. Dzięki współpracy ze sponsorem Pfizer Polska uczestnicy mogli rywalizować o grant w wysokości 10 tys. zł na realizację najlepszego pomysłu biznesowego. (…)

Inne przykłady popularyzacji przedsiębiorczości

Inkubator Innowacyjności+

W 2017 roku Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW (UOTT), UWRC sp. z o.o., Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej oraz NANO Tech IP (spółka celowa Instytutu Fizyki PAN) rozpoczęły realizację programu MNiSW Inkubator Innowacyjności+. (…)

UOTT przyznał finansowanie 12 projektom na łączną kwotę prawie miliona zł na badania z dziedzin takich jak biotechnologie medyczne, diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku, nowoczesne technologie pozyskiwania surowców naturalnych, optoelektroniczne systemy i materiały, inteligentne technologie kreacyjne. (…)


Pełna treść Sprawozdania Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni 2017.