tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UWRC/2018/02

 UWRC Sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa, zwana dalej: „Szkoleniem”, obejmująca:

realizację usługi szkoleniowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia

 1. Termin realizacji Wydarzenia:

od 22 października 2018 roku od 31 października 2018 roku

 1. Miejsce realizacji Wydarzenia:

Warszawa, budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101

 1. Liczba osób
 1. Zamawiający przewiduje, iż łączna liczba uczestników Wydarzenia nie przekroczy 24 osób. Zamawiający nie zapewnia noclegu dla trenerów.
 2. Ostateczna liczba uczestników Wydarzenia zostanie podana Wykonawcy przez Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed terminem jego rozpoczęcia jednakże nie będzie ona mniejsza od przewidywanej o więcej niż 10 osób.
 1. Trenerzy i usługa szkoleniowa

Usługa obejmuje zapewnienie obsługi trenerskiej do następujących warsztatów:

 • Strategia content marketingowa

warsztat dla grupy 10 osób, 3 godziny zajęciowe (45 min)

Zakres zajęć obejmuje:

 • Inboud marketing (“Nowy” marketing) vs Outbound marketing (B2B oraz B2C)
 • Strategia content marketingowa krok po kroku
 • Kim jest nasz odbiorca?
  – jakich treści poszukuje, jak je konsumuje
  – segmentacja odbiorców – targetowanie behawioralne
  – Persona, czyli tworzenie własnego profilu odbiorcy
 • Content is king – jakie formy i rodzaje treści w Internecie są najpopularniejsze i najbardziej skuteczne
 • Jaki rodzaj contentu wykorzystać przy określonych celach marketingowych (zwiększenie świadomości marki, zwiększenie sprzedaży, pozyskanie nowych leadów, funnel marketing)
 • Cykl publikacji – jak często i kiedy publikować treści, aby realizować cele marketingowe
 • Działania promocyjne w ramach strategii content marketingowej

warsztat dla grupy 10 osób, 3 godziny zajęciowe (45 min)

Zakres zajęć obejmuje:

 • Jak i gdzie promować się w Internecie?
 • Płatne i bezpłatne formy promocji (SoMe, Newslettery, fora)
 • Media własne (www, blog, forum) vs platformy publiczne
 • Reklama kontekstowa (AdSense, AdWords, AdKontekst, OnetKontekst, etc)
 • Pułapki algorytmów – jak pingwin, panda i koliber wpłynęły na pozycjonowanie?
 • E-mail marketing
 • Reklama natywna
 • Marketing Automation
 • SEO, czyli jak pozycjonować serwis w wynikach wyszukiwania google

warsztat dla grupy 10 osób, 2 godziny zajęciowe (45 min)

Zakres zajęć obejmuje:

 • Planowanie strategii content marketingowej z myślą o pozycjonowaniu
 • Audyt serwisu www pod kątem optymalizacji działań SEO
 • Działania on-site i off-site – strategia pozycjonowania
 • link-building SEO
 • Uxer Experience i optymalizacja serwisu
 • Złote zasady w redagowaniu informacji na potrzeby SEO
 • Tworzenie angażujących treści – jak pisać, aby zaangażować odbiorcę?

warsztat dla grupy 10 osób, 2 godziny zajęciowe (45 min)

Zakres zajęć obejmuje:

 • Jak pozyskać uwagę odbiory treści internetowych (czas i uwaga w przyswajaniu treści internetowych, F-pattern)?
 • Micro- i macrocontent
 • Visual Content – grafiki, giphy oraz treści wideo i ich wykorzystanie w tworzeniu treści internetowych
 • Mobile vs desktop – optymalizacja treści pod kątem użytkowników przeglądających treści za pośrednictwem telefonów komórkowych
 • Efektywny webwriting w praktyce (nagłówek, body copy)
 • Złote zasady w redagowaniu treści do Interentu
 • Przegląd narzędzi dla marketerów tworzących treści do Internetu
 • Analiza wybranych treści
 • Jak pisać, aby sprzedawać w sieci?

warsztat dla grupy 10 osób, 2 godziny zajęciowe (45 min)

Zakres zajęć obejmuje:

 • Słowa, które sprzedają – jak tworzyć do Internetu treści perswazyjne
 • Call to action – jak nakłonić czytelnika do pożądanego działania
 • Złote zasady perswazyjnych tekstów sprzedażowych
 • Pakietyzacja i prezentacja oferty pakietowej
 • „Oferta limitowana” –sprawdzone metody promocji, które przynoszą szybki wzrost sprzedaży
 • Kupony – techniki zwiększania sprzedaży w Internecie
 • Pricing i magia liczb – jak pokazywać liczby i procenty, aby zwiększać sprzedaż
 • Jak kolory wpływają na decyzje zakupowe użytkowników?
 • Nauromarketing – jak wykorzystać badania psychologiczne do zwiększania sprzedaży
 • Projektowanie skutecznych formatów reklamowych

warsztat dla grupy 10 osób, 2 godziny zajęciowe (45 min)

Zakres zajęć obejmuje:

 • Kanały SoMe (Social Media) – budowanie zaangażowania użytkowników oraz przegląda najpopularniejszych formatów i narzędzi do tworzenia i ewaluacji treści
 • Copywriting w Google AdWords
 • Reklama Display
 • Formaty niestandardowe
 • Analiza wybranych treści
 • Pomiar efektywności działań online

warsztat dla grupy 10 osób, 2 godziny zajęciowe (45 min)

Zakres zajęć obejmuje:

 • Podstawowe wskaźniki Outbound marketingu
 • Podstawowe wskaźniki pomiaru efektywności w działaniach content marketingu
 • Badania online i monitoring internetu
 • Szacowanie zwrotu z inwestycji w działania reklamowe (ROI)
 1. Wymagania obligatoryjne
 • wyższe wykształcenie
 • udokumentowane prowadzenie szkoleń o podobnej tematyce w okresie ostatnich
  3 lat przed terminem składania ofert
 • minimum 2–letnie doświadczenie zawodowym, w obszarze, z którego ma prowadzić szkolenie
 • przedstawienie proponowanego programu zajęć, uwzględniającego minimalny
  ich zakres tematyczny określony powyżej
 • zapewnienie uczestnikom materiałów szkoleniowych
 1. Kryteria wyboru
 • spełnienie wymagań obligatoryjnych;
 • cena w formie stawki godzinowej z tytułu wynagrodzenia za usługę szkoleniową
 • doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych prowadzonych dla start-upów
 1. Informacje dodatkowe
 • wynagrodzenie w formie umowy zlecenia
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godzin szkoleń
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania lub/i zmian w programie zajęć w porozumieniu z osobą prowadzącą szkolenia
 1. Sposób i termin złożenia oferty

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@uwrc.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 października do godziny 12.00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UWRC/2018/01

WARSZAWA dn. 10/09/2018 r.

UWRC Sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do składania ofert na realizację usługi szkoleniowej w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa, zwana dalej: „Szkoleniem”, obejmująca:

realizację usługi szkoleniowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia

 1. Termin realizacji Wydarzenia:

od 22 października 2018 roku od 31 października 2018 roku

 1. Miejsce realizacji Wydarzenia:

Warszawa, budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101

 1. Liczba osób
 1. Zamawiający przewiduje, iż łączna liczba uczestników Wydarzenia nie przekroczy 24 osób. Zamawiający nie zapewnia noclegu dla trenerów.
 2. Ostateczna liczba uczestników Wydarzenia zostanie podana Wykonawcy przez Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed terminem jego rozpoczęcia jednakże nie będzie ona mniejsza od przewidywanej o więcej niż 10 osób.
 1. Trenerzy i usługa szkoleniowa

Usługa obejmuje zapewnienie obsługi trenerskiej do następujących warsztatów:

 • Design Thinking (DT)

warsztat dla grupy 15 osób, 6 godziny zajęciowe (45 min)

Zakres zajęć obejmuje:

 • wprowadzenie w teorię design thinking
 • prezentację 5 etapów modelu DT
 • ćwiczenia oparte o szczegółowe potrzeby grupy docelowej – uwzględnienie potrzeb młodych start – upowców, zwłaszcza wsparcie w badaniu potrzeb grupy docelowej oraz testowanie
 • inspirujące, najlepiej w formie power speech lub ćwiczenia, zaprezentowanie potrzeby popełniania błędów w trakcie tworzenia procesów DT
 • przynajmniej 80% czasu powinno być pracą warsztatową lub angażującą uczestników do interakcji
 • Business model canvas i analizy modelu biznesowego

warsztat dla grupy 15 osób, 10 godzin zajęciowych (45 min).

Zakres zajęć obejmuje:

 • Analiza obecnego modelu biznesowego
 • budowę modelu biznesowy projektu według metodologii Business Model Canvas/Lean Startup
 • opracowanie kluczowych kategorii: problem, rozwiązanie, odbiorcy, korzyści, kanały, przychody i koszty w jeden funkcjonalny model.
 • zaprojektowanie powiązania między poszczególnymi zmiennymi.
 • analizę i zrozumienie dynamiki projektu i efektywne zaplanowanie poszczególnych etapów realizacji projektu
 • Zasady tworzenia P&L

warsztat dla grupy 15 osób, 10 godzin zajęciowych (45 min.)

Zakres zajęć obejmuje:

 • zasady tworzenia P&L; zasady kasowe, zasady rachunkowe
 • analiza źródeł kosztów; jak planować koszty, jak rozliczać koszty,
 • analiza źródeł przychodu, jak planować przychody, źródła przychodów
 • podstawowa analityka projektu
 • opłacalność projektu; jak planować przychody, żeby projekt był rentowny
 1. Wymagania obligatoryjne
 • wyższe wykształcenie
 • udokumentowane prowadzenie szkoleń o podobnej tematyce w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert
 • minimum 2–letnie doświadczenie zawodowym, w obszarze, z którego ma prowadzić szkolenie
 • przedstawienie proponowanego programu zajęć, uwzględniającego minimalny ich zakres tematyczny określony powyżej
 • zapewnienie uczestnikom materiałów szkoleniowych
 1. Kryteria wyboru
 • spełnienie wymagań obligatoryjnych;
 • cena w formie stawki godzinowej z tytułu wynagrodzenia za usługę szkoleniową
 • doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych prowadzonych dla start-upów
 1. Informacje dodatkowe
 • wynagrodzenie w formie umowy zlecenia
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godzin szkoleń
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania lub/i zmian w programie zajęć w porozumieniu z osobą prowadzącą szkolenia
 1. Sposób i termin złożenia oferty

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@uwrc.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 października do godziny 12.00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/17/UOTT

WARSZAWA dn. 15/02/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na usługę rzecznika patentowego w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie opracowania wynalazku w oparciu o dostarczone materiały, a także dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP:

 1. Wynalazek dotyczy: „Grafenowej matrycy do unieruchomienia enzymu (oksydazy glukozy) i sposób jej otrzymywania”

 

Wymagania obligatoryjne:

– Rzecznik patentowy posiadający doświadczenie w przygotowywaniu zgłoszeń patentowych do UPRP w zakresie bioelektrochemii, chemii, chemii materiałów strukturalnych
– Rzecznik patentowy posiadający uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego
– Rzecznik patentowy posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego z dziedziny chemii
– Oferent akceptuje bez zastrzeżeń treść załączonej umowy zlecenia wykonania usługi
– Oferent jest gotów podpisać umowę niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o wyborze go jako wykonawcy zlecenia, a rzecznik patentowy może rozpocząć współpracę z wynalazcami.

 Wymagania opcjonalne:

– Rzecznik patentowy posiadający wykształcenie w zakresie bioelektrochemii, chemii.

 

Zasady oceny ofert i wyboru wykonawcy:

– spełnienie wymagań obligatoryjnych

– cena

W przypadku otrzymania dwóch lub więcej ofert porównywalnych cenowo, podstawą do dokonania wyboru wykonawcy będzie spełnienie wymagań opcjonalnych.

Składając ofertę, oferent potwierdza gotowość podpisania  załączonej umowy.

Załącznik: Umowa zlecenia wykonania usługi

 Ofertę proszę przesłać do dnia 21 lutego 2017 r. na adres

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

DO POBRANIA

Umowa z rzecznikiem patentowymZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/17/UOTT

WARSZAWA dn. 15/02/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na usługę rzecznika patentowego w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie opracowania wynalazku w oparciu o dostarczone materiały, a także dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP:

 1. Wynalazek dotyczy: „System obracania segmentów czaszy parasola”
 2. Wynalazek dotyczy: „System krótkotrwałej pamięci zamknięcia zamka kluczem”

 

Wymagania obligatoryjne:

– Rzecznik patentowy posiadający doświadczenie w przygotowywaniu zgłoszeń patentowych do UPRP z nauk technicznych

– Oferent akceptuje bez zastrzeżeń treść załączonej umowy zlecenia wykonania usługi.

– Oferent jest gotów podpisać umowę niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o wyborze go jako wykonawcy zlecenia, a rzecznik patentowy może rozpocząć współpracę z wynalazcami.

 

Wymagania opcjonalne:

– Rzecznik patentowy posiadający doświadczenie z dziedziny mechaniki oraz nauk technicznych

 

Zasady oceny ofert i wyboru wykonawcy:

– spełnienie wymagań obligatoryjnych

– cena

W przypadku otrzymania dwóch lub więcej ofert porównywalnych cenowo, podstawą do dokonania wyboru wykonawcy będzie spełnienie wymagań opcjonalnych.

Składając ofertę, oferent potwierdza gotowość podpisania  załączonej umowy.

Załącznik: Umowa zlecenia wykonania usługi

 Ofertę proszę przesłać do dnia 21 lutego 2017 r. na adres

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

DO POBRANIA

Umowa z rzecznikiem patentowymZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/17/UOTT

WARSZAWA dn. 13/02/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na obsługę prawną w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

 1. Przedmiot zamówienia:

 Usługi prawne dla Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Inkubator innowacyjności +”:

 1. Analiza i opracowywanie umów dot. usług/prac badawczo-rozwojowych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
 2. Udział w negocjacjach pomiędzy przedsiębiorcami i innymi instytucjami publicznymi i prywatnymi, a Zamawiającym.
 3. Spotkania konsultacyjne z pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego siedzibie Zamawiającego.
 4. Ścisła współpraca z pracownikami Zamawiającego.
 5. Inne czynności konieczne do wykonania zlecenia.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia:

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 93, III piętro, 02-089 Warszawa

 1. Termin realizacji zamówienia:

 Od 1.03.2017 do 31.12.2018

Do 30 godzin zegarowych w danym miesiącu

 1. Wymagania obligatoryjne:
 • udokumentowanie zrealizowania co najmniej jednej usługi na rzecz uczelni publicznych lub instytucji z sektora finansów publicznych polegające na świadczeniu usług prawnych z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej lub komercjalizacji w okresie ostatnich 24 miesięcy;
 • zespół składający się z co najmniej 4 adwokatów, radców prawnych lub prawników zagranicznych uprawnionych do wykonywania stałej praktyki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej i wpisanych na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką lub okręgową radę izby radców prawnych;
 • wyznaczenie koordynatora obsługi prawnej dla Uniwersytetu Warszawskiego, będącego adwokatem, radcą prawnym lub prawnikiem zagranicznym uprawnionym do wykonywania stałej praktyki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wykonującym jeden z ww. zawodów przez okres co najmniej 3 lat, a który w okresie ostatnich 24 miesięcy świadczył co najmniej dwóch usług obejmujących świadczenie pomocy prawnej lub wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa autorskiego lub własności intelektualnej;
 • gotowość podpisania umowy niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o wyborze oferenta jako wykonawcy we wskazanej części zlecenia.
 1. Kryteria wyboru oferty:
 • spełnienie wymagań obligatoryjnych;
 • cena w formie stawki godzinowej z tytułu wynagrodzenia za usługę prawną
 • doświadczenie w realizacji usług w doradztwa prawnego w zakresie prawa własności intelektualnej w okresie ostatnich 24 miesiące potwierdzone referencjami lub oświadczeniami podmiotu składającego ofertę wraz z podaniem danych kontaktowych osób mogących potwierdzić referencje (imię, nazwisko, nazwa podmiotu i telefon kontaktowy )

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o oferowaną cenę – 60%, oraz doświadczenie w świadczeniu podobnych usług w zakresie prawa własności intelektualnej potwierdzone referencjami – 40 %.
Kryterium cena otrzyma maksymalnie 60 punktów, kryterium doświadczenie – 40 punktów.

Ilość punktów poszczególnym ofertom za kryterium cena, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Pi (C) = Cena najniższa x 100 pkt.
C – Cena oferty badanej
i – numer oferty badanej
Pi – liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej)
Cena oferty – cena brutto z formularza oferty
Ilość punktów poszczególnym ofertom za kryterium doświadczenie, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Pi (D) = ∑Bz
Pi (D) – liczba punktów za kryterium „doświadczenie” (oferty badanej)
Bz – suma punktów za referencje od 1 do 3 punktów:
1 referencja – 1 punkt

2 referencje – 2 punkt
3 referencje – 3 punkty
Powyżej 4 referencji – 4 punkty
Ostateczna ocena punktowa dla oferty „i” będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria::
Pi= 0,6* P(c) + 0,4 *P(D)
Gdzie:
Pi – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i”
P (C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „C”
P(D) – ilość punktów jakie otrzyma cena netto z oferty za całość zamówienia

 1. Sposób i termin złożenia oferty

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adresy: w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2017 do godziny 12.00.

 1. Wymagane dokumenty:

– formularz oferty

– referencje lub oświadczenie podmiotu składającego ofertę wraz z podaniem danych kontaktowych osób mogących potwierdzić realizację usług w zakresie prawa własności intelektualnej.

 

 1. Wybór oferty

 Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty.

W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w termie 3 dni od zakończenia postępowania. Strony zawrą umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 30 dni.

 

 1. Okres związania ofertą

30 dni

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

DO POBRANIA

Ogloszenie – uslugi prawne Inkubator Innowacyjnosci +

Formularz ofertowy – usługi prawne Inkubator +