tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 48/17/UOTT

WARSZAWA dn. 17/03/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na usługę rzecznika patentowego w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie opracowania wynalazku w oparciu o dostarczone materiały, a także dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP

Tytuł wynalazku: Nowa metodyka do analizy i korelacji profili iłów warwowych wraz z modyfikacją i zastosowaniem standardowej sondy do badań rezystywności gruntu.

Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 35/17/UOTT

WARSZAWA dn. 09/03/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na usługę rzecznika patentowego w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Read more

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 9/17/UOTT

WARSZAWA dn. 24/02/2017 r.

Raport z wyboru oferenta na Zapytanie Ofertowe nr 9/2017/UOTT z dn. 13/02/2017 r. na obsługę prawną w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+”.

Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/17/UOTT

WARSZAWA dn. 15/02/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na usługę rzecznika patentowego w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/17/UOTT

WARSZAWA dn. 15/02/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na usługę rzecznika patentowego w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/17/UOTT

WARSZAWA dn. 13/02/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na obsługę prawną w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Read more