tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 98/17/UOTT

WARSZAWA dn. 13/07/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na zmiany w oprogramowaniu (działający prototyp) w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2017/S 110-220997

WARSZAWA dn. 08/06/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+”.

Czytaj dalej

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 84/17/UOTT

Warszawa dn. 08/06/2017 r.

Poniżej dostępny skan dokumentu z wynikami postępowania nr 84/17/UOTT dotyczącego „Usługi public relations dla Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Inkubator innowacyjności +”

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 84/17/UOTT

WARSZAWA dn. 31/05/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na świadczenia usług w zakresie public relations w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Przedmiot zamówienia:

Usługi public relations dla Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego  w ramach projektu „Inkubator innowacyjności +”:

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 69/17/UOTT

WARSZAWA dn. 13/04/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na usługę kancelarii patentowej w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie wstępnej oceny możliwości uzyskania ochrony w tym poszukiwanie stanu techniki oraz w przypadku pozytywnego wyniku oceny sporządzenie dokumentacji zgłoszenia wynalazku w oparciu o dostarczone materiały, a także dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP wraz z wniesieniem opłaty urzędowej za złożone zgłoszenie.

Tytuł wynalazku: Opracowanie preparatów mieszanych do wzmacniania procesu produkcji biogazu z substratów organicznych.

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 66/17/UOTT

WARSZAWA dn. 07/04/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na usługę rzecznika patentowego w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Przedmiot zamówienia:

W związku pojawieniem się na Uniwersytecie Warszawskim wynalazku, prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie usługi: „Sporządzenie opracowania wynalazku w oparciu o dostarczone materiały a także dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP”.

Wynalazek dotyczy: „Pożywka do hodowli neuronów”

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 48/17/UOTT

WARSZAWA dn. 17/03/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na usługę rzecznika patentowego w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie opracowania wynalazku w oparciu o dostarczone materiały, a także dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP

Tytuł wynalazku: Nowa metodyka do analizy i korelacji profili iłów warwowych wraz z modyfikacją i zastosowaniem standardowej sondy do badań rezystywności gruntu.

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 35/17/UOTT

WARSZAWA dn. 09/03/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na usługę rzecznika patentowego w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Czytaj dalej

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 9/17/UOTT

WARSZAWA dn. 24/02/2017 r.

Raport z wyboru oferenta na Zapytanie Ofertowe nr 9/2017/UOTT z dn. 13/02/2017 r. na obsługę prawną w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+”.

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/17/UOTT

WARSZAWA dn. 15/02/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na usługę rzecznika patentowego w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Czytaj dalej