tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 115/UOTT/2017

WARSZAWA dn. 08/09/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na zakup sprzęgaczy światłowodowych w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Przedmiot zamówienia:

Sprzęgacze światłowodowe

 • 1x High Power PM Filter Coupler 12/125 30/70 – sztuk : 2
 • 1x High Power PM Filter Coupler 12/125 20/80 – sztuk: 1

Miejsce realizacji zamówienia:

Warszawa

Termin realizacji zamówienia:

30 dni od podpisania umowy

Wymagania obligatoryjne:

High Power PM Filter Coupler 12/125 30/70

 • ports: 2×2
 • central wavelength: 1030nm
 • max CW power: 2W
 • fiber: Liekki Passive 12/125 DC PM 0.08NA
 • both axis working
 • 5m fiber pigtails in 900um loose tube with FC/APC connectors
 • splitting ratio:
 • excess loss 1dB

High Power PM Filter Coupler 12/125

 • ports: 2×2
 • central wavelength: 1030nm
 • max CW power: 2W
 • fiber: Liekki Passive 12/125 DC PM 0.08NA
 • both axis working
 • 5m fiber pigtails in 900um loose tube with FC/APC connectors
 • splitting ratio:
 • excess loss 1dB

High Power PM Filter Coupler 12/125

 • ports: 2×2
 • central wavelength: 1030nm
 • max CW power: 2W
 • fiber: Liekki Passive 12/125 DC PM 0.08NA
 • both axis working
 • 5m fiber pigtails in 900um loose tube with FC/APC connectors
 • splitting ratio:
 • excess loss 1dB

Kryteria wyboru oferty:

 • cena
 • parametry

Sposób i termin złożenia oferty

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adresy:

 • jan.szczepanek@fuw.edu.pl
 • stepanenko@ichf.edu.pl
 • kabacinskipiotr@protonmail.com

w nieprzekraczalnym terminie do 15/09/2017 r.

Wymagane dokumenty:

 • formularz oferty

Wybór oferty

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty.

W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w termie 3 dni od zakończenia postępowania. Strony zawrą umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 30 dni.

Okres związania ofertą

30 dni

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.