tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 99/17/UOTT

WARSZAWA dn. 14/07/2017 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na zakup komponentów światłowodowych w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Specyfikacja techniczna:

High Power PM Filter WDM 6/125 – 5 szt.

 • pass wavelength: 1030nm
 • reflect wavelength: 980nm
 • max CW power: 2W
 • fiber: Fujikura SM98-PS-U25D-H Panda fiber
 • 1.5 m fiber pigtails in 900um loose tube with FC/APC connectors
 • both axis working
 • pass band typ. insertion loss 0.7dB, isolation 30dB
 • reflection band typ. insertion loss 0.5dB, isolation 15dB

High Power PM Filter WDM 12/125 – 3 szt.

 • pass wavelength: 1030nm
 • reflect wavelength: 980nm
 • max CW power: 2W
 • fiber: Liekki Passive 12/125 SC PM 0.08NA
 • 1.5 m fiber pigtails in 900um loose tube with FC/APC connectors
 • both axis working
 • pass band typ. insertion loss 0.7dB, isolation 30dB
 • reflection band typ. insertion loss 0.5dB, isolation 15dB

Polarization Beam Combiner – 2 szt.

 • central wavelength: 980nm
 • ports: 1×2
 • max CW power: 2W
 • fiber: Fujikura SM98-PS-U25D-H Panda fiber
 • 1.5 m fiber pigtails in 900um loose tube with FC/APC connectors
 • typ. insertion loss 0.9dB

High Power PM Isolator – 2 szt.

 • central wavelength: 980nm
 • C40 Package
 • fiber: Fujikura SM98-PS-U25D-H Panda fiber
 • max CW power: 2W
 • both axis working
 • 1.5 m fiber pigtails in 900um loose tube with FC/APC connectors
 • typ. peak isolation 32-40dB
 • typ. insertion loss 0.6dB

Miejsce realizacji zamówienia:

Warszawa

Termin realizacji zamówienia:

30 dni od złożenia zamówienia

Kryteria wyboru oferty:

 • cena,
 • spełnienie specyfikacji technicznej.

Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2017 r. na adresy:

Wymagane dokumenty:

 • formularz oferty

Wybór ofert:

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty.

W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w termie 3 dni od zakończenia postępowania. Strony zawrą umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 30 dni.

Okres związania ofertą

30 dni

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

DO POBRANIA

Formularz oferty