tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/UOTT/2018

WARSZAWA dn. 08/01/2018 r.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na zakup materiałów światłowodowych w ramach projektu „Inkubator innowacyjności+” według poniższych kryteriów.

Przedmiot zamówienia: światłowody i materiały światłowodowe

 •  10m Passive 12/125 PM Fiber
 • 10m Passive 12/125 Fiber
 • 10m Passive 10/125 PM Fiber
 • 10m Passive 10/125 Fiber

 

 • 1x High Power PM Fused Coupler 12/125 40/60
 • 1x High Power PM Fused Coupler 12/125 30/70
 • 1x High Power PM Fused Coupler 12/125 20/80

 

 • 1x High Power PM Filter Coupler 10/125 40/60
 • 1x High Power PM Filter Coupler 10/125 30/70
 • 1x High Power PM Filter Coupler 10/125 20/80

 

Miejsce realizacji zamówienia:

Warszawa

Termin realizacji zamówienia:

Wymagania obligatoryjne:

Passive 12/125 PM Fiber

 • core diameter 12.5um
 • cladding diameter 125um
 • core NA 0.08
 • birefringence 1.6E-04
 • PM operation
 • 10 meters

 

Passive 12/125 Fiber

 • core diameter 12.5um
 • cladding diameter 125um
 • core NA 0.08
 • birefringence 1.6E-04
 • 10 meters

 

Passive 10/125 PM Fiber

 • core diameter 11um
 • cladding diameter 125um
 • core NA 0.075
 • birefringence 3E-04
 • PM operation
 • 10 meters

 

Passive 10/125 Fiber

 • core diameter 11um
 • cladding diameter 125um
 • core NA 0.075
 • birefringence 3E-04
 • 10 meters

 

High Power PM Fused Coupler 12/125

 • splitting ratio: 40/60
 • ports: 2×2
 • central wavelength: 1030nm
 • max CW power: 2W
 • fiber: Liekki Passive 12/125 SC PM 0.08NA
 • both axis working
 • 1.5m fiber pigtails in 900um loose tube with FC/APC connectors
 • max. excess loss 1dB
 • quantity: 1

 

High Power PM Fused Coupler 12/125

 • splitting ratio: 30/70
 • ports: 2×2
 • central wavelength: 1030nm
 • max CW power: 2W
 • fiber: Liekki Passive 12/125 SC PM 0.08NA
 • both axis working
 • 1.5m fiber pigtails in 900um loose tube with FC/APC connectors
 • max. excess loss 1dB
 • quantity: 1

 

High Power PM Fused Coupler 12/125

 • splitting ratio: 20/80
 • ports: 2×2
 • central wavelength: 1030nm
 • max CW power: 2W
 • fiber: Liekki Passive 12/125 SC PM 0.08NA
 • both axis working
 • 1.5m fiber pigtails in 900um loose tube with FC/APC connectors
 • max. excess loss 1dB
 • quantity: 1

 

High Power PM Filter Coupler 10/125

 • splitting ratio: 40/60
 • ports: 2×2
 • central wavelength: 1030nm
 • max CW power: 2W
 • fiber: Nufern PLMA-GDF-10/125-M 0.075NA
 • fast axis blocked
 • 1.5m fiber pigtails in 900um loose tube with FC/APC connectors
 • max. excess loss 1dB
 • quantity: 1

 

High Power PM Filter Coupler 10/125

 • splitting ratio: 30/70
 • ports: 2×2
 • central wavelength: 1030nm
 • max CW power: 2W
 • fiber: Nufern PLMA-GDF-10/125-M 0.075NA
 • fast axis blocked
 • 1.5m fiber pigtails in 900um loose tube with FC/APC connectors
 • max. excess loss 1dB
 • quantity: 1

 

High Power PM Filter Coupler 10/125

 • splitting ratio: 20/80
 • ports: 2×2
 • central wavelength: 1030nm
 • max CW power: 2W
 • fiber: Nufern PLMA-GDF-10/125-M 0.075NA
 • fast axis blocked
 • 1.5m fiber pigtails in 900um loose tube with FC/APC connectors
 • max. excess loss 1dB
 • quantity: 1

 

Kryteria wyboru oferty:

 • cena
 • parametry
 • czas realizacji

Sposób i termin złożenia oferty

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adresy:

w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2018 r..

Wymagane dokumenty:

 • formularz oferty

 

Wybór oferty

Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty.

W przypadku wyboru oferty Zamawiający zawiadomi oferenta o jego wyborze w termie 3 dni od zakończenia postępowania. Strony zawrą umowę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 30 dni.

 

Okres związania ofertą

30 dni

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

DO POBRANIA

Formularz oferty