tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Zespół projektowy

Zespół projektowy:

Małgorzata Denkiewicz – koordynator projektu

mdenkiewicz@uott.uw.edu.pl

Odpowiedzialne za:

– koordynację realizacji projektu
– poprawność wykonania projektu, w szczególności realizację zadań projektowych i kontakty z Instytucjami

– przygotowanie dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu

– rozliczanie projektu

Anna Kaczor, Bożena Szczepanik – specjaliści ds. sprawozdawczości i monitoringu

Odpowiedzialne za:

– prowadzenie biura studiów,

– dbałość o prowadzenie listy obecności, wydawanie kart słuchaczy, materiałów edukacyjnych itd,

– gromadzenie dokumentacji dotyczącej słuchaczy i wykładowców dla celów sprawozdawczości

– kontakt z uczestnikami i z wykładowcami

sekretariat@uott.uw.edu.pl

Nadzór merytoryczny nad realizacją studiów sprawują
dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, kierownik studiów oraz

dr hab. Wojciech Dominik, kierownik projektu, dyrektor UOTT