tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Zespół UOTT


BROKERZY TECHNOLOGII        BIURO ds. PATENTÓW


Robert Dwiliński

dr Robert Dwiliński – Dyrektor

tel. (+48 22) 55 40 731

e-mail: uott.uw.edu.pl

pok. 1.124

 

 

Bożena Szczepanik

Bożena Szczepanik

Sekretariat

tel. (+48 22) 55 40 730
e-mail:

pok. 1.122

 
Agnieszka Otulak

Agnieszka Otulak

Pełnomocnik Kwestora

tel. (+48 22) 55 40 726
e-mail:

pok. 1.110  

Mariola Daniluk

Specjalista ds. finansowych

tel. (+48 22) 55 40 726
e-mail:

pok. 1.110

 

Małgorzata Rogaszewska

Manager ds. administracyjnych

tel. (+48) 605 576 756
e-mail:

pok. 1.121

 

Dorota Bienias

Kierownik projektu „FIRE i UOTT – razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”

tel. (+48 22) 55 40 730
e-mail:

pok. 1.122

 

Małgorzata Jakubiak

Kierownik projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

tel. (+48 22) 55 40 728
e-mail:

pok. 1.122

 

Łukasz Pieczara

Koordynator projektów studenckich, Opiekun Studenckiego Koła Innowacji I Transferu Technologii „INIT”

tel. (+48 22) 55 40 730
e-mail:

pok. 1.121

 

BROKERZY TECHNOLOGII

Manal Al-Hammadi

Broker Technologii

tel. (+48) 735 914 545
e-mail:

pok. 1.121  

Andrzej Dąbrowski

Broker Technologii

tel. (+48) 663 663 203
e-mail:

pok. 1.121  

Marcin Koziorowski

Broker Technologii

tel. (+48) 609 662 636
e-mail:

pok. 1.121  

Judyta Sobczyk

Broker Technologii

tel. (+48) 501 100 473
e-mail: jsobczyk@uott.uw.edu.pl

pok. 1.121  

Mansour Esmaeil Zaei

Broker Technologii

tel. (+48) 575 954 370
e-mail:

pok. 1.120  

Jacek Sztolcman

Kierownik Inkubatora UW, Broker Technologii

tel. (+48) 795 215 410
e-mail:

pok. 1.121  
Paweł Płatek

Paweł Płatek

Specjalista ds. Transferu Technologii

tel. (+48 22) 55 40 727
e-mail:

pok. 1.121  

BIURO d.s. PATENTÓW

Renata Olejnik

Kierownik Biura ds. Patentów

tel. (+48 22) 55 40 712
e-mail:

pok. 1.120  
Anna Eliza Sierpińska

Anna Eliza Sierpińska

Biuro ds. Patentów

tel. (+48 22) 55 40 734
e-mail:

pok. 1.120  

Mateusz Kałabun

tel. (+48 22) 55 40 747
e-mail:

pok. 1.120