tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Zespół UOTT

Robert Dwiliński

Dr Robert Dwiliński
Dyrektor
tel. (+48 22) 55 43 613
e-mail:

Bożena Szczepanik

Bożena Szczepanik
Sekretariat
tel. (+48 22) 55 40 730
e-mail:

Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska

Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska
Koordynator Projektów
tel. (+ 48 22) 55 40 728
e-mail:

Dr Małgorzata Roge-Wiśniewska
Specjalista ds. transferu wiedzy i aplikacyjnej dydaktyki
tel. (+48) 609 571 933
e-mail:

Marta Majewska
Broker Technologii
tel. (+48) 509 201 565
e-mail:

Sandra Moczulska

Sandra Moczulska
Broker Technologii
tel. (+48) 55 40 729
e-mail:

Paweł Płatek

Paweł Płatek
Specjalista ds. Transferu Technologii i Bazy Ofert UW
tel. (22) 55 40 727
e-mail:

jacek_sztolcman_150x200x

Jacek Sztolcman
Kierownik Inkubatora UW, Broker Technologii
tel. (+48) 795 215 410
e-mail:

Aleksander Wasiukiewicz

Aleksander Wasiukiewicz
Broker Technologii
tel. (+48) 667 665 755
e-mail:

Hubert Ludwiczak
Broker Technologii
tel. (+48) 55 40 729
e-mail:

Renata Olejnik
Kierownik Biura ds. Patentów
tel. (+ 48 22) 55 40 712
e-mail:

Piotr Musiał

Piotr Musiał
Biuro ds. Patentów
tel. (+48 22) 55 40 747
e-mail:

Anna Eliza Sierpińska

Anna Eliza Sierpińska
Biuro ds. Patentów
tel. (+48 22) 55 40 734
e-mail:

Anna Maria Goral

Anna Maria Goral
Koordynator Projektów Studenckich
tel. (+48 22) 55 40 730
e-mail:

dr Karol Fijałkowski

Dr Karol Fijałkowski
Biuro ds. Patentów
e-mail:

Agnieszka Otulak

Agnieszka Otulak
Pełnomocnik Kwestora
tel. (22) 55 40 726
e-mail: