tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Zespół UOTT


BROKERZY TECHNOLOGII        BIURO ds. PATENTÓW        FACYLITATORZY


Robert Dwiliński

dr Robert Dwiliński – Dyrektor

tel. (+48 22) 55 40 731

e-mail:

pok. 1.124

 

Bożena Szczepanik

Bożena Szczepanik

Sekretariat

tel. (+48 22) 55 40 730
e-mail:

pok. 1.122

 
Agnieszka Otulak

Agnieszka Otulak

Pełnomocnik Kwestora

tel. (+48 22) 55 40 726
e-mail:

pok. 1.110  

Mariola Daniluk

Specjalista ds. finansowych

tel. (+48 22) 55 40 726
e-mail:

pok. 1.110

 

Dorota Bienias

Kierownik projektu „FIRE i UOTT – razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”

tel. (+48 22) 55 40 730
e-mail:

pok. 1.122

 

Małgorzata Jakubiak

Specjalista ds. projektów

tel. (+48 22) 55 40 730
e-mail:

pok. 1.122

 

Łukasz Pieczara

Koordynator projektów studenckich, Opiekun Studenckiego Koła Innowacji I Transferu Technologii „INIT”

tel. (+48 22) 55 40 730
e-mail:

pok. 1.121

 

BROKERZY TECHNOLOGII

Manal Al-Hammadi

Broker Technologii

tel. (+48) 735 914 545
e-mail:

pok. 1.121  

Andrzej Dąbrowski

Broker Technologii

tel. (+48) 663 663 203
e-mail:

pok. 1.121  

Grzegorz Ejchart

Broker Technologii

tel. (+48) 502 356 659
e-mail:

pok. 1.121  
Sandra Moczulska

Sandra Moczulska

Broker Technologii

tel. (+48 22) 55 40 729
e-mail:

pok. 1.121  

Piotr Nawrocki

Broker Technologii

tel. (+48) 668 010 297
e-mail:

pok. 1.121  

Maria Pelekh

Broker Technologii

tel. (+48) 797 096 855
e-mail: mpelekh@uott.uw.edu.pl

   

Judyta Sobczyk

Broker Technologii

tel. (+48) 501 100 473
e-mail: jsobczyk@uott.uw.edu.pl

pok. 1.121  

Mansour Esmaeil Zaei

Broker Technologii

tel. (+48) 575 954 370
e-mail:

pok. 1.120  

Jacek Sztolcman

Kierownik Inkubatora UW, Broker Technologii

tel. (+48) 795 215 410
e-mail:

pok. 1.121  
Paweł Płatek

Paweł Płatek

Specjalista ds. Transferu Technologii

tel. (+48 22) 55 40 727
e-mail:

pok. 1.121  

Andrzej Szmalc

 

tel. (+48) 501 100 474
e-mail: aszmalc@uott.uw.edu.pl

pok. 1.121  

BIURO d.s. PATENTÓW

Renata Olejnik

Kierownik Biura ds. Patentów

tel. (+48 22) 55 40 712
e-mail:

pok. 1.120  
Anna Eliza Sierpińska

Anna Eliza Sierpińska

Biuro ds. Patentów

tel. (+48 22) 55 40 734
e-mail:

pok. 1.120  
dr Karol Fijałkowski

dr Karol Fijałkowski

Biuro ds. Patentów

e-mail:

   

FACYLITATORZY

Facylitator to osoba będąca pracownikiem Jednostki UW współpracująca z UOTT w zakresie identyfikacji projektów o potencjale komercyjnym w macierzystej jednostce. Zajmuje się promocją wśród pracowników Bazy Ofert UW oraz zachęca do aktualizacji w niej oferty eksperckiej oraz badawczej i komercyjnej jednostek wydziałowych. Popularyzuje również w grupie pracowników naukowych idee komercjalizacji wyników ich badań.

Ponadto współpracuje z innymi facylitatorami oraz UOTT w zakresie działań wspierających komercjalizację wyników badań.

Kolejność alfabetyczna wg. nazwy Jednostki UW

Katarzyna Kołodziejczyk

Ośrodek Badań nad Migracjami

tel. (+48 22) 55 46 773
e-mail:

 

dr Łukasz Szurmiński

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

e-mail:

 

dr Mirosław Grochowski

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

tel. (+48 22) 55 21 520, 22 55 20 637
e-mail:

 

dr Emilia Wójcik

Wydział Geologii

tel. (+48 22) 55 40 501
e-mail:

  pok. P087

dr Artur Hellich

Wydział Polonistyki

e-mail:

 

dr Rafał Stefański

Wydział Psychologii

tel. (+48 22) 50 49 823
e-mail:

 

Małgorzata Mieszkowska

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

tel. (+48 22) 55 20 134
e-mail:

  Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Osoba do kontaktu w sprawie facylitacji: Paweł Płatek