tel. +48 22 55 40 730, e-mail: uott(at)uott.uw.edu.pl

Półpłynne łańcuchy wyciągane z morza mikrocząstek mogą znaleźć liczne zastosowania

Półpłynne łańcuchy wyciągane z morza mikrocząstek mogą znaleźć liczne

2017-07-21 Z cieczy zawierającej mikrocząstki można za pomocą elektrody wyciągać zaskakująco długie łańcuchy drobin. Co szczególnie ciekawe, ogniwa tych łańcuchów są ze sobą spojone przez otaczającą je cienką warstwę cieczy. Spektakularne zjawisko, odkryte przy udziale polskich naukowców i opisane w znanym czasopiśmie „Nature Communications”, może znaleźć liczne zastosowania.
IX edycja konkursu Innowator Mazowsza

IX edycja konkursu Innowator Mazowsza

2017-07-20 Innowator Mazowsza to Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. Ideą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości. Konkurs adresowany jest do mazowieckich przedsiębiorców, jak również do młodych, twórczo myślących, kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej.
UOTT na LinkedIn – dołącz do naszej sieci

UOTT na LinkedIn – dołącz do naszej sieci

2017-07-19 Dołącz do naszej sieci w serwisie społecznościowym LinkedIn, specjalizującym się w kontaktach zawodowo-biznesowych. Na dzień dzisiejszy w naszej społeczności jest już ponad 700 kontaktów.
Nowe funkcje Bazy Ofert UW

Nowe funkcje Bazy Ofert UW

2017-07-19 W Bazie Ofert Uniwersytetu Warszawskiego dodaliśmy nową funkcjonalność. Jest nią możliwość logowania się przez naszych partnerów naukowych i biznesowych poprzez swoje konta Facebook i Google.
Health Tech Innovations for Succesful Business – 21 września GRAZ (Austria)

Health Tech Innovations for Succesful Business – 21

2017-07-18 Celem Międzynarodowego Dnia Partnerstwa jest rozwijanie i wzmacnianie współpracy między innowacyjnymi firmami a uczelniami wyższymi. Wydarzenie to jest organizowane wspólnie przez uczelnie ze Styrii i Karyntii jako część Centrum Transferu Wiedzy (WTZ Süd).
Smogathon – autorzy najlepszego pomysłu otrzymają 100 000 USD

Smogathon – autorzy najlepszego pomysłu otrzymają 100 000 USD

2017-07-11 Smogathon to konkurs, w którym specjaliści wybierają najlepsze innowacyjne rozwiązania antysmogowe z całego świata. Finał zawodów odbędzie się 25 i 26 listopada w Krakowie, a dzień później, podczas konferencji Global Clean Air Summit, poznamy jego zwycięzców.

KALENDARZ WYDARZEŃ

15.08
2017

Smogathon – mija termin wysłania zgłoszenia

17.08
2017

Konferencja Innovation Procurement

28.08
2017

International Summer School on Technology Transfer in Life Sciences

08.09
2017

Telemedycyna i eZdrowie 2017

13.09
2017

Otwarte Huby Innowacji

20.09
2017

Mija termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals w konkursie SUGI

Pełny widok kalendarza >>

Nasze osiągnięcia

Wszechstronnie wspieramy przedsięwzięcia mające na celu praktyczne wykorzystanie wyników pracy naukowej.

Metoda elektrosyntezy siarczanu(VI) srebra(II) i produkt otrzymany tą metodą

Więcej >>

Generator Trzeciej Harmonicznej częstości impulsów laserowych

Więcej >>

Formulacja farmaceutyczna zawierająca izotiocyjaniany i doksorubicynę do zastosowania w leczeniu nowotworów

Więcej >>

Lipo-Prep – preparat mikrobiologiczny do katalizowania rozkładu białek, tłuszczy (w tym osadów ściekowych) oraz trudno rozkładalnych związków organicznych

Więcej >>
onas
Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronne wspieranie przedsięwzięć mających na celu praktyczne wykorzystanie wyników pracy naukowej.
Poszukujemy „biznesu” dla technologii, wynalazków oraz usług Uniwersytetu Warszawskiego. Wszechstronnie wspieramy przedsięwzięcia mające na celu praktyczne wykorzystanie wyników pracy naukowej. Rozwijamy prorynkowy sposób myślenia pracowników naszej uczelni.
Dążymy do tego, aby dzięki współpracy z dziesiątkami firm, badania na Uniwersytecie były prowadzone na światowym poziomie przy finansowaniu pochodzącym z tych firm oraz z grantów.